Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

A. Curnetta

Το πρόβλημα των ευαίσθητων ανθρώπων είναι,
ότι αφήνουν την καρδιά τους παντού..
Ακόμα και όπου δεν απαιτείται και δεν αξίζει..
A. Curnetta

Αγαπημένες Σκέψεις

...